Part time universitair docent (Rijksuniversiteit Groningen)

Binnen de Careers Company/Faculteit Bedrijfskunde & Economie en de University of Groningen Business School werkzaam op het grensvlak van commercie en wetenschap. Begeleiding van groepjes studenten die hun onderzoeks- en adviesvaardigheden in de praktijk willen brengen.

De studenten zijn afkomstig van de verschillende FEB vakgroepen (innovation, marketing, finance, hrm, change, etc.). Zij voeren onderzoek uit en (leren) adviseren over een grote diversiteit aan onderwerpen en organisaties. Daarnaast begeleid ik business challenges. En verzorg ik met Jaap de learning communities rondom Big Data.

Part time HBO docent marketing & CRM analyse (Windesheim)

Bedenken, organiseren en uitvoeren van een aantal vakken op gebied van Analyse en Customer Relationship Management. Bedoeld om kennis op te doen van het Marketing & CRM vakgebied, en om hands-on ervaring met allerlei (statistische) analysetechnieken.

Er wordt gewerkt met eigen lesmateriaal, gebaseerd op (analyse)voorbeelden uit de praktijk, en direct toepasbaar in het eigen werkzame leven, al dan niet te voorbereiding op functies als junior database marketeer of junior analist. De vakken die ik heb verzorgd waren/zijn ‘CRM in Sales’ (3e jaars, voor Commerciële Economie), ‘Marketing & CRM’ (3e jaars, voor Financial Service Management), ‘Relatiemanagement’ (voor Communicatie), de module ‘Intelligence’ (SEO/SEA, Big Data, CRM) binnen 4e jaars State of the Art Marketing, en ‘Big Data & CRM’ binnen Excellente Marketing Route.

CRKBO Geregistreerd Docent

Als zelfstandig werkende (part-time) docent ben ik opgenomen in het CRKBO Register Docenten. Hiermee voldoe ik aan de Kwaliteitscode voor Docenten en heb ik een BTW-vrijstelling. Daarnaast loopt u als onderwijsinstelling geen enkel risico met de (oude) DBA-wetgeving omdat de inhuur plaatsvindt vanuit mijn BV Haanstra Managment. Ofwel, er vindt een gegarandeerde afdracht van premies plaats.

CRM voor B2B in Sales (HBO CE)

Docent/coordinator van een 3e jaars vak waarin CE studenten de theorie van CRM leren begrijpen en toepassen. Daarnaast analyseren studenten hun ‘eigen’ B2B klantenbestand. De verkregen theoretische inzichten en analyseresultaten worden verwerkt in een business case die de opbrengsten laat zien het werken met CRM in een B2B omgeving.

De cursus bestaat uit 7 colleges. Studenten werken met lesmateriaal (CRM theorie, spss training, analysebestanden, slides) dat door mijzelf is ontwikkeld. De analyses worden met spss uitgevoerd.

Relatiemanagement (HBO Communicatie)

Het vak Relatiemanagement voor 3e jaars studenten Communicatie. Gegeven binnen de minor Online Communicatie. Het ging om zeven hoorcolleges over het boek Customer Relationship Management (Peelen).

Business Challenge 'Dag van de Innovatie' (WO Bedrijfskunde)

Begeleiding van projecten waarin HBO en (internationale) universitaire studenten samenwerkten om Friese ondernemers te adviseren over het verder ontwikkelen en vermarkten van hun innovaties.

Marketing voor de Financieel Adviseur (HBO Financial Service Management)

Een 4e jaars vak voor ‘werkstudenten’. In de periode direct na de krediet-, banken- en schuldencrisis leerden studenten het belang van relatiemanagement en klantwaarde ervaren. Ze leerden een relatieplan schrijven en deze te baseren op onderzoeken en analyses die ze daarvoor moesten uitvoeren. Streven was om de waarde van hun eigen klantennetwerk op orde te houden en daarbinnen hun financiele diensten te vermarkten.

Customer Intelligence (HBO State of the Art Marketing)

Binnen de 4e jaars minor State of the Art Marketing verzorgde ik de module Customer Intelligence en de module CRM-analyse & Big Data. Twee analyse modules waarin CE en Communicatie studenten hun analyse skills konden uitbreiden.

In de eerste module lag de nadruk op statistische analyses om daarmee uiteindelijk zelf beslisbomen en gains charts te maken. In de tweede module analyseerden studenten ongestructureerde data (online/web, tekst, foto’s, social media) met behulp van onder andere Google Analytics, Coosto en open source oplossingen.

Marketing Research Practice (WO Marketing)

Een extra-curriculair Marketing vak waarvan ik de coordinatie, acquisitie en begeleiding verzorgde. Bedoeld voor studenten die praktijkervaring wilden opdoen met het opzetten en uitvoeren van markt- en klantonderzoek.

Opdrachtgevers waren onder andere Tuinland en Nuon.

CRM & Big Data (HBO Marketing Excellence Route)

Een jaarlijkse presentatie aan marketeers uit het bedrijfsleven en een groep geselecteerde CE studenten over de (on)mogelijkheden van Big data en CRM. Onderdeel van de Marketing Excellence Route.

Afstudeerders begeleiden (HBO CE + WO Marketing en General Management)

Begeleiden en beoordelen van afstudeeronderzoeken.

Business Research & Consulting (WO Bedrijfskunde en Economie)

Meer weten over de inhoud van het vak? Lees hier verder of bekijk hier een video.

We must become what we wish to teach